Identificació i Titularitat
En compliment de l’article 10 de la Llei 34 / 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Titular exposa les seves dades identificatives.

Titular: Orvit Digital SL
CIF: B13802913
Domicili: c/ Aragó 5 (08242) Manresa (Barcelona)
Correu electrònic: info@orvitdigital.com
Lloc Web URL: https://orvitdigital.com
Finalitat: Oferir serveis de desenvolupament web i màrqueting digital

Condicions d’Ús
L’ús del lloc Web li otorga la condició d’Usuari, i implica l’acceptació completa de totes les clàusules i condiciones d’ús incloses en les pàgines:

Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
Si no estigués conforme amb totes i cada una d’aquestes clàusules i condicions, evitar fer servir aquest lloc Web.

L’accés a aquest lloc Web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb el Titular.

A través d’aquest lloc Web, el Titular facilita l’accés i l’ús de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d’Internet.

A tal efecte, vostè està obligat i compromès a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc Web amb fins il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts guardats en qualsevol equip informàtic propi o contractat pel Titular, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Comentaris
El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, en el seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació.

El Titular no serà responsable de les opinions ofertes pels altres usuaris a través del sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, conforme el previst en la normativa d’aplicació.

Mesures de seguretat
Les dades personals que faciliti al Titular poden ser guardades en bases de dades automatitzades o no, amb titularitat en exclusiva del Titular, que assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades.

No obstant, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són perfectament fiables i que, per tant, el Titular no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’Usuari o en els seus document electrònics i fitxers continguts en els mateixos, tot i que el Titular posa tots els mitjans necessaris i pren les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements perjudicials.

Dades personals
Vostè pot consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals que recull el Titular a la pàgina de la Política de Privacitat.

Continguts
El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos en el lloc Web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada. El Titular declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquest lloc Web.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets del Titular o de tercers.

Els continguts del Lloc Web tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància han d’usar-se com a oferta de venda, sol·licitud d’una oferta de compra ni recomanació per a realitzar qualsevol altra operació, a no ser que així s’indiqui expressament.

El Titular es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc Web, els enllaços o la informació obtinguda a través del lloc Web, sense necessitat de previ avís.

El Titular no és responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’ús de la informació del lloc Web o de la continguda a les xarxes socials del Titular.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc Web està subjecte a les següents condicions: la reproducció, emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ exprés i per escrit del Titular.

Limitació de responsabilitat
La informació i serveis inclosos o dispoibles a través d’aquest lloc Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica el Titular incorpora millores i/o canvis en la informació continguda i/o els Serveis que poden introduir en qualsevol moment.

El Titular no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius sense perjudici que el Titular realitza tots els seus esforços en evitar aquest tipus d’incidents.

El Titular declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mail funcionament dels Serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Tanmateix, el Titular no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de la xarxa elèctrica o qualsevol altra dany indirecte que et pugui ser causat per causes alienes al Titular.

Abans de prendre decisions i/o acciones amb base a la informació inclosa al lloc Web, el Titular li recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.

Dret d’exclusió
El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc Web i els serveis oferts sense necessita de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin qualsevol de les condicions d’aquest Avís Legal.

Jurisdicció
Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola.

Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a les qüestions que suscitin la interpretació, aplicació i cumpliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de la província de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que pugui correspondre’ls.

Contacte
En el cas que vostè tingui qualsevol dubte sobe aquestes Condicions legals o vulgui fer qualsevol comentari sobre el Lloc Web, pot enviar un correu electrònic a info@orvitdigital.com

Recomanacions
Si ens recomanes a altres empresas, pots aconseguir fins a 200 € de descompte. Com funciona? Si ens recomanes a una empresa i aquesta es converteix en client d’Orvit Digital, aconseguiràs un 20% de descompte de la teva tarifa mensual, amb un màxim de 200 €.

Per aconseguir el descompte, el nou client ha de firmar i complir amb un contracte de mínim 6 mesos.