COM DONAR ACCÉS A GOOGLE ADS?

GAds Dar Acceso

1. Amb un compte de gmail amb accés, entres a Google Ads.

2. A continuació, a la dreta del menú superior, fas clic a Herramientas > Acceso y seguridad.

Acceso Google Ads

3. Després, feu clic al botó +.

Dar Acceso Google Ads

4. Finalment, escrius l’email, li dones els permisos necessaris i envies la invitació.

Invitar Usuario Google Ads

5. L’usuari rebrà un email amb la invitació que haurà d’acceptar.