COM DONAR ACCÉS A GOOGLE MY BUSINESS?

acceso google my business

1. Accedir al compte de Google My Business. És important comprovar que s’ha iniciat sessió des de l’email propietari del compte.

2. Un cop dins del compte, a la columna de l’esquerra, s’ha de fer clic on diu “Usuarios” Hem de clicar en els tres punts a la dreta > Ajustos perfil d’empresa.

my business ajustes perfil empresa

3. A continuació, fem clic a Administradors:

my business administradores

4. I a continuació, Añadir. On escrivim l’email com a gestor i acceptem.

my business anadir